Gotlands Teater

                                           

ManifestGotlands Teater strävar efter att spela aktuell teater med så hög konstnärlig kvalité som möjligt, som en bred publik kan ta del av, underhållas och påverkas av. En teater som kan förändra människors villkor.

Gotlands Teater har funnits sedan 1973. Repertoaren uppvisar ett brett register av dramatik, alltifrån Strindberg till nattkabaréer, till aktuell barn- och ungdomsteater. Gotlands Teater har utvecklats till en av landets mest sedda och spridda teatergrupper genom sin turnéverksamhet.  Vid det här laget har drygt två miljoner människor sett någon av Gotlands Teaters dryga 65 produktioner.