Rekommendationsbrev Markus

”Inte ens sommarkonfirmander, fulla av sömnbrist, hade en chans att slöa till. Det förväntade skådespelet vände snabbt och blev förkunnelse med en nerv och glöd utan like.”
Bengt-Åke Öhgren, kh i Tidaholm

”Jag som trodde Jesus var en mes!”
Konfirmand i Tidaholm

”Mitt i de allra intensivaste förberedelserna inför konfirmationen, kom han med Markusevangeliet. Min spontana reaktion var: ”Jag har inte tid!” Konfirmandernas frågor ringde i mina öron – ”Var ska jag stå? Jag kan inte hitta mina redovisningspapper? När ska jag sjunga?” – när jag gick in i kyrkan och jag tänkte: ”Det här går aldrig, vi blir inte färdiga, vi hinner inte…” Men… första frågan han ställde träffade rakt i hjärtat: ”Har du tid med det här? Har du tid att lyssna till Markus Evangelium?” Och jag tänkte: ”Har jag inte tid med det här, då skall jag inte vara präst!”
Agneta Karlsson, km i Tidaholm

”Som en frisk fläkt dundrar föreställningen om Markus Evangelim in i kyrkorummet. För konfirmanden – en inblick i verklikghetens tro, för alla andra – ett tankeväckande drama. Roande och oroande för alla!”
Michael Flodhag, km i Tidaholm