Förstånd att inse skillnaden

Aldrig någonsin har det varit lättare för Sveriges framtid, våra ungdomar, att få tag på droger.

Undertecknad har (vid sidan av teaterarbetet) under några år arbetat som addiktolog (alkohol och drogterapeut) på ett behandlingshem för unga människor.

Tillsammans med mina erfarenheter från alla år med ungdomsteater har jag nu arbetat fram en föreställning/levande föredrag där det yttersta syfte är att få den unga människan att avstå alla dessa droger.
Föreställningen bygger på texter från Craig Nakkens bok, Jaget och Missbrukaren, Johannes evangelium, egna erfarenheter samt ett antal sånger.
Efter föreställningen bjuds det in till diskussion där en fördjupning av föreställningens frågor utvecklas.

Det levande föredraget/Föreställningen kan betraktas som ett slagkraftigt inslag i t.ex. Svenska kyrkans konfirmandarbetet och markerar med sitt innehåll kyrkans avståndstagande till droger.

MÅLGRUPP: Den unga människan, konfirmander, högstadiet, gymnasiet.

LÄNG: 45 minuter plus tid för diskussion.

KOSTNAD: 8.500:-

GOTLANDS TEATER gm
Anders T Peedu.