Rekommendationsbrev Habo

Än en gång har Anders Peedu besökt åk 8 vid Centralskolan i Habo. Under tidigare år har det skett som mycket uppskattad ”Rockpojke”. Kontrasten är påfallande när det i år var ”Markus Evangelium” som återberättades, fast visst finns det en röd tråd som knyter ihop de olika föreställningarna. ”Jag är inte speciellt religiös”, säger Anders Peedu, men det är omtanken om medmänniskan, mobbad, lurad och i anden fattig, som driver honom. Vem är då religiös, undrar man efter att ha hört Anders version av evangeliet. Ingen kan undgå att lyssna med ”nya” öron på en framställning som inte är en from predikan – långt därifrån -utan en omtumlande upplevelse som ger nya tankar. Det greppet känner vi igen från ”Rockpojken”!

Våra elever lyssnade uppmärksamt och förstod det allra mesta. Att Loket och Lotta Engberg – som alltid! – framstod som representanter för de nedbrytande krafterna i samhället, överraskade många. Symbolerna som används – lyktor, ljuslågor, en dolk och en cocacolaburk – och vad de står för, uppfattades inte av alla. De bör kanske förklaras vid en föregående lektion. Eftersom förståelse alltid är hälsosam, är det klokt att i förväg lära känna Markus Evangelium om inte genom Bibeltexten så genom Ulf Nilssons ”Mästaren och de fyra skrivarna”, en bok som föreställningen i mycket grundar sig på.

Bilden av Jesus är för de flesta av våra elever – och oss! – blek och otydlig. Att genom Gotlands Teaters ”Markus evangelium” lyfta fram Honom ur dimmona på det här sättet är utmärkt. Vi tackar!

Habo den 15 september 2010

Erik Bergman
Centralskolan