Varför Rockpojken!?

Föreställningen träffar tonåringen i ”solar plexus”. Hos en del elever stelnar igenkännandets leede i en räddhågad grimas, när språkets betydelse klargörs på detta påtagliga sätt. Jag vill inte bli som ”Rockpojken” och hamna utanför alla beslutsprocesser i samhället. Jag måste börja läsa och lära! Det är vad vi har tyckt oss känna av reaktionerna från elever i 9:an, under de år vi sett ”Rockpojken” tillsammans med dem. Den senaste föreställningen -10 är så genomarbetad i uppläggningen, att uppföljning knappast är nödvändig. Upplevelsen är i sig bestående. Däremot har vi förberett eleverna något om vad förseställningen går ut på och försökt få dem samlade så nära scenen som möjligt. Vi har upplevt att direktkontakten mellan elev och aktör är mycket viktig. Vi tror också att teatern bör ses av i första hand åk 9 och att man inte bör blanda elever från olika skolor i samma föreställning.

”Rockpojken” som teater behövs i det videosamhälle, som växt fram på senare år, och finns det överhuvudtaget några pengar kvar i skolorna till teateri 9:an, framstår ”Rockpojken” som det bästa alternativet.

Arboga i febr. – 2011

Stureskolan.

Rufus Josefsson

ROCKPOJKEN I LIDKÖPING.

Vi har, sedan 2005, haft förmånen att använda Gotlands Teaters föreställning Rockpojken som på ett träffsäkert och stundtals provokativt sätt beskriver vikten av att behärska sitt språk.

Föreställningen belyser konsekvensen av att inte ha eller kunna använda ett språk och visar också på oförmågan att uttrycka känslor, empati etc.

Rockpojken är en teater som inte lämnar någon oberörd då den är väldigt tydlig i sitt budskap.

Inom ramen för projektet ”ungdomsforum” som är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Lidköping, Lidköpings kommun, Skapande skola, Studiefrämjandet, Folkhälsorådet och Sensus, har Rockpojken varje år visats för samtliga klasser i åk 8 på Fredriksdalsskolan.

Sedan ett år tillbaka har föreställningen även visats för klasserna i åk 8 på Rudenschölds-skolan.

Utvärderingarna från elever och lärare visar att Rockpojken väl fyller sin funktion att belysa ungdomars språkbruk, attityd och människosyn. Den ger också möjlighet för eleverna att reflektera över sitt eget språkbruk. Föreställningen blir således ett viktigt verktyg för att påverka och skapa insikt.

En duktig skådespelare är a och o och Anders T Peedu, som gestaltar Rockpojken, gör detta med stor inlevelse och man märker att han brinner för att inspirera och engagera ungdomar när det gäller vikten av språkets ställning i samhället.

Vi vill på detta sätt varmt rekommendera Gotlands Teaters föreställning Rockpojken.

Med vänliga hälsningar

Gunnar Helmerson

Projektansvarig ”Ungdomsforum”

ROCKPOJKEN I MIN SKOLA.

Under våra besök av Gotlands Teater på Fredriksdalskolan i Lidköping så har ingen lämnat aulan oberörd.

Med en stor träffsäkerhet har Gotlands Teaters föreställning Rockpojken skapat en mängd olika känslor och frågor hos såväl personal som elever.

Genom föreställningen så färdas eleverna genom en känslokavalkad allt ifrån igenkännande fniss, hysterisk pinsamhet, ett kraftfullt uppvaknande, till en känsla av förståelse för språket och den kraft som ett språk kan ge.

En intensiv lektion om språket skönt inpackad i skratt, provokation, allvar, kärlek och sång.

Vill du ha en plattform för diskussion kring språket och dess betydelse så kan jag varmt rekommendera Gotlands Teaters föreställning Rockpojken.

Marika Larsson, rektor Fredriksdalskolan