Till alla svenskalärare

Förslag till koncept.

Intresset för ordet, det existentiella samtalet, för bokläsning är sjunkande. Sakta dalar Sverige ned i en bokkris som får medeltiden att blekna. Unga människors ordförståelse är i sjunkande.

Gotlands Teater erbjuder följande draghjälp.

Teaterföreställningen Rockpojken enligt följande;

1) Inledning (från scen)

2) En snabb genomgång av världens språk i allmänhet och det svenska språket i synnerhet. Kopplingen språk och empati. Hotbilder mot språk.

3) Teaterföreställningen Rockpojken

4) Arbeta vidare i klassrum. Efter föreställningen dröjer teatern kvar på skolan. Efter ett i förväg upplagt schema arbetar skådespelaren vidare med eleverna i klassrum. Vi föreslår dubbelklass under 45 minuter. Eleverna ges möjlighet att ställa frågor om föreställningen. Skådespelaren presenterar ett program som eleven självständigt kan arbeta med. Reflekterad bokläsning. När människan vänder ord till bild skapas empati. (Denna punkt arbetas fram med berörd skola och dess lärare enligt principen; Allt är möjligt.)

Allt detta utan extra kostnad.

Vi kallar detta för Levande Undervisning

Kunskap som livets vingar.

Rekommendationsbrev:
Varför ”Rockpojken”? – Rufus Josefsson, Stureskolan i Arboga