I begynnelsen fanns ordet

Vad är då ett ord, ett språk? Det talade ordet är egentligen bara ljudvågor. Det tryckta ordet är ett slags chiffer. Ett chiffer som blir begripligt för människan vid en ålder av 5-7 år. Mellan tummen och pekfingret kan man hävda att det finns ca 6.000 språk på jorden. Alla dessa 6.000 språk har detta gemensamt; det talade språket är ljudvågor. Det tryckta språket är ett slags chiffer.

Herr X står 50 meter från Herr Y och utstöter ljudvågor som när dom kommer fram till Herr Y bildar ordet kyrka. Det kan vara vilket ord som helst. Det kan vara vilket språk som helst. I detta exempel använder vi språket svenska och ordet kyrka.

Vad händer sekunden innan Herr X utstöter sina ljudvågor?
Svar: Herr X hjärna skickar en signal till talrganen (stämbanden), som börjar vibrera.

Ytterligare en signal från hjärnan öppnar Herr X:s käftar. Ut ur munhåla strömmar nu ljudvågor. Ljudvågorna moduleras med hjälp av läppar och tungan. Luften i lungorna trycker på. Med ljudets hastighet (360 meter i sekunden) närmar sig ljudvågorna Herr Y:s öron. Ljudvågorna letar sig in i öron och upp i Herr Y:s hjärna.

I Herr Y:s hjärna sker nu ett under.

Herr Y:s hjärna kan nu vända dessa ljudvågor till en bild och nämnde Herr Y kan för sitt inre se bilden av en kyrka framför sig. Så vitt han har sett en kyrka tidigare i livet. Så vitt ordet är fyllt av erfarenhet, något att relatera till – det som i dagligt tal kan benämnas kunskap.

Ord vänds till bild
En levande mänsklig avsändare ger ifrån sig ljudvågor. En levande mänsklig mottare tar via hörselorganen upp dessa ljudvågor i sin hjärna. I hjärnan omvandlas dessa ljudvågor till bilder. Processen fungerar även utan en levande mänsklig avsändare (det kan t ex vara en radio, ljudbok etc). Avsändaren kan även vara en skriven text i en tidning/bok. I stället för hörselorganet använder då mottagaren sitt synorgan. Sina ögon. Även känselorgan kan användas (t ex blindskrift).

Nu ställer vi in Herr Y i en kohage tillsammans med kor och hästar. All världens folk; lärare, föräldrar, kamrater, politiker, radio, teve, tidningar, står utanför kohagen och skriker KYRKA, KYRKA, KYRKA;… med hög röst.

Resultatet blir förmodligen att alla levande varelser i kohagen ser på dom skrikande. Inte bara människan Herr Y. Korna också. Varför ser korna på de skrikande?

Korna hör ljudet. Djuren uppfattar ljudvågorna. Men, när ljudvågorna kommer upp i kossans hjärna, via kossans öron, så förblir det bara ljud.

Människan/Homo Sapiens är förmodligen det enda djur som kan vända tämligen meningslösa ljudvågor till en bild.

Så fungerar det talade språket.

Nu går den moderna människan Herr Y på en gata i staden. Han kommer fram till bokhandeln. I skyltfönstret ligger boken han alltid velat ha. DÖDLIGT VAPEN 62. Herr Y köper boken. Han går hem på kammaren och sätter sig och läser.

Vad händer när Herr Y läser sin bok? Vad händer när människan någonstans på jorden läser en bok/en text?

Chiffret/orden som finns där på pappret går i den läsande processen rätt in i Herr Y:s hjärna via ögonen. Orden vänds till bilder. Hjältarna i boken tar form i Herr Y:s hjärna. Spännande biljakter och heta kärleksscener tar form i hjärna. Herr Y gör sin egen film.

Ord vänds till bild

I den läsande processen (och i det existensiella samtalet) tränar Herr Y upp sin fantasiförmåga. Han tränar även upp sin kreativitet. Det är icke heller uteslutet att förmåga till inlevelse i andra människors problem/känslor (empati) stärks i dessa processer. I den djupa reflketionen, när ord vänds till bild vattnar människan sitt empatifrö.

Förmågan att vända ord till bild, det existentiella samtalet och reflekterad bokläsning stärker upp Homo Sapiens empatiförmåga.

Vi tänker oss nu att den moderna människan Herr Y struntar i boken (kostnadsskäl, kamrattryck, nedsatt läsförmåga, påverkad av olika marknadskrafter etc) Herr Y väljer istället filmen DÖDLIGT VAPEN 62. Han hyr en video/dvd. Vad händer när människan väljer bort boken till förmån för den rörliga bilden? Vad händer när människan väljer tvåloperan istället för det tryckta ordet?

Svar: En annan människas bilder, redan färdiga, redan tillvekade i drömfabriken, ofta perversa, går rätt in i Herr Y:s hjärna via ögonen. Förmågan att vända ord till bild hoppas över. Herr Y:s fantasi tränas måttligt. I värsta fall i en icke normal riktning. Kreativiteten hämmas. Och, det mest bekymmersamma – Herr Y:s empatiförmåga dräneras. Det är icke otroligt att den rörliga bilden, betraktad oreflekterad framför kabelteven/dvd, dränerar människan på empati.

Boken/ordet/samtalet måste återupprättas på den rörliga bildens bekostnad.

I begynnelsen fanns ordet.

Gotlands Teater.