Kriminalvård

Gotlands Teater arbetar sedan 1982 med den svenska kriminalvården.

Det var den legendariske kriminalvårdaren Clas Amilon som tog Gotlands Teater till kriminalvården. Clas Amilon såg ett värde i att belysa väsentliga frågor med hjälp av den levande dramatiken.

Gotlands Teater känner stolthet vid varje tillfälle då vi i humanismens namn erbjudits möjlighet att uppmuntra de många gånger olyckliga människorna som av olika anledningar hamnat vid samhällspyramidens fot.

Föreställningar framförs. Kriminalvård diskuteras. Gotlands Teaters största förtjänst idag består däri att man fungerar som en säkerhetsventil för de insatta. Ett bollplank att kasta sin frustration på.
– Gotlands Teater har en utmärkt förmåga att med sitt språk skapa ett socialt rum för konstruktiva samtal som man brukar säga när vi besöker kriminalomsorgen i grannlandet Norge.

Vi försöker uppmuntra en sliten personal samt informera en okunnig allmänhet om kriminalvårdens mål och mening så att ropen på hårdare tag och dödsstraff klingar av.

Gotlands Teater föröker hålla liv i den svenska kriminalvårdsdebatten

Anders T Peedu