Ni är intagen för vård

För att kunna uppskatta det man har i Nuet så måste man känna till sin Historia.

För att kunna värdera Dagens kriminalvård så måste man känna till Kriminalvården igår.

Påverkanprogrammet Ni är intagen för vård tar avstamp i avrättningen av Alfred Ander på Långholmens gård i början av seklet.

Idag kan kriminalvården erbjuda unika möjligheter i syfte att förändra den intagnes liv i positiv riktning. Viljan att erbjuda en meningsfull verkställighet/strafftid är stor. Man strävar efter att höja personalens kompetens. Man förändrar våra häkten och utvecklar vår Frivård. På alla nivåer talas det om påverkan och påverkanprogram.

Men om den intagne inte vill bli påverkad så står man där med sina ambitioner!

Ni är intagen för vård ställer sig på kriminalvårdens sida i ett försök att motivera den intagne att inse, uppskatta och förstå dom bra saker som Kriminalvården faktiskt kan erbjuda idag.

Efter programmet redogörs i föredragets form utvecklingen från dödsstraffet via cellsystemet till kriminalvården i våra dagar samt en visionär utblick i framtiden.

Föreställningen tar ca 50 minuter och kan antingen framföras självständigt eller ingå i ett större sammanhang såsom studiedagar, fortbildning eller liknande. Halv- eller heldag.