Gotlands Teater

Våra tjänster.

Gotlands Teater är en av landets äldsta teatergrupper. Verksamheten startat på Gotland 1973.

Genom åren har teatern anlitats av skolor, fängelser, församlingar i hela landet. Teatern har även arbetat i Norge och Finland.

Gotlands Teater har spelat teater för människorna vid samhällspyramidens fot.

Under de senaste åren har Gotlands Teater fokuserat på landets församlingar och dess konfirmander.

Att bevara ett bräckligt moraliskt fundament, vårt gemensam kristna arv.

Vi erbjuder landets församlingar ett antal föreställningar som hämtar inspiration från Bibel 2000. (Markus evangelium, Bergspredikan, Julevangeliet)

Vi erbjuder även dramaövningar under en dag eller två med konfirmanderna.

Konfirmanderna arbetar då med texter hämtade ur Bibel 2000.

Ett trevligt och spännande inslag på konfirmandläger eller församlingens konfirmandträffar.


Den svenska visan, empati, ordförståelse och vikten av att läsa böcker.

1982 hade Gotlands Teater premiär på en föreställning som vi kallade Rockpojken. Pjäsen handlade om det svenska språket och om vikten av att läsa böcker. Det blev en enorm succe och cirka sex tusen föreställningar på skolor i hela riket.

Pjäsen framförs fortfarande i svenska Finland av teater fabel som finns i Lovisa (www.teaterfabel.fi)

Gotlands Teater kan i dag erbjuda den svenska publiken ett levande föredrag om och med föreställningens innehåll.

Med ett rikt språk kan man förklara för omgivningen vad man känner, tänker och tycker.

Där orden tar slut tar våldet vid.

Möjlighet till efterarbete i klassrum under (t.ex) en temadag.


Den svenska visskatten.

Över tid har Gotlands Teater till och från arbetat med en av landets bättre trubadurer (Gustav Hansson)

Gustav har då framfört det egna programmet DEN SVENSKA VISSKATTEN.

Programmet är mycket uppskattat på landets äldreboenden men fungerar utmärkt för alla våra målgrupper.

Dramaövningar.

Att gestalta en text, att spela lite teater tillsammans med kamrater ökar förståelsen för det tryckta ordet.

Konfirmanderna arbetar med teaterövningar som hämtats ur Bibel 2000. En öppen redovisning för kamrater och ledare brukar vara uppskattat. 

Texter och sånger som ligger i linje med konfirmationsundervisningen blir till små teaterscener.